رفتن به محتوای اصلی

شناخت افزار - cognitionery - anlan

برای دانلود اپلیکیشن انگلیسی معلوم و مجهول روی لینک زیر کلیک کنید.

توضیح: برای فعال کردن اپلیکشن باید از کدی که بر روی شناخت‌افزار کیوبیک درج شده است، استفاده کنید.

دانلود اپلیکیشن ساختار فعل انگلیسی

 برای دانلود راهنمای ساختار معلوم فعل انگلیسی بر روی لینک زیر کلیک کنید.

   دانلود راهنمای ساختار [معلوم] فعل انگلیسی

برای دانلود راهنمای ساختار مجهول فعل انگلیسی بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود راهنمای ساختار [مجهول] فعل انگلیسی  

برای دانلود راهنمای ساختار معلوم فعل عربی بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود راهنمای ساختار [معلوم] فعل عربی  

برای دانلود راهنمای ساختار مجهول فعل عربی بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود راهنمای ساختار [مجهول] فعل عربی 

برای دانلود راهنمای ساختار فعل ترکی بر روی لینک زیر کلیک کنید

   دانلود راهنمای ساختار فعل ترکی

 

بازگشت به بالا
جستجو