رفتن به محتوای اصلی

شناخت افزار - cognitionery - anlan

5. شناخت‌افزار کیوبیک (معلوم عربی)

5. شناخت‌افزار کیوبیک (معلوم عربی)

5. شناخت‌افزار کیوبیک (دستگاه تجسم‌پذیر کننده‌ی ساختار و صرف فعل معلوم عربی) برای این‌که ساختار فعل ادراک‌پذیر بشود، بهتر است تا از دستان خود نیز استفاده کنیم. دستان انسان در طول تاریخ حیات، از طریق تبدیل ایده‌های انسان به کار،…

بیشتر بخوانید
2. شناخت‌افزار کیوبیک (پایه‌ای انگلیسی)

2. شناخت‌افزار کیوبیک (پایه‌ای انگلیسی)

2. شناخت‌افزار کیوبیک (دستگاه تجسم‌پذیر کننده‌ی ساختار پایه‌ای فعل انگلیسی) برای این‌که ساختار فعل ادراک‌پذیر بشود، بهتر است تا از دستان خود نیز استفاده کنیم. دستان انسان در طول تاریخ حیات، از طریق تبدیل ایده‌های انسان به کار، اصلی‌ترین نقش…

بیشتر بخوانید
3. شناخت‌افزار کیوبیک (معلوم انگلیسی)

3. شناخت‌افزار کیوبیک (معلوم انگلیسی)

3. شناخت‌افزار کیوبیک (دستگاه تجسم‌پذیر کننده‌ی ساختار و صرف فعل معلوم انگلیسی)برای این‌که ساختار فعل ادراک‌پذیر بشود، بهتر است تا از دستان خود نیز استفاده کنیم. دستان انسان در طول تاریخ حیات، از طریق تبدیل ایده‌های انسان به کار، اصلی‌ترین نقش…

بیشتر بخوانید
4. شناخت‌افزار کیوبیک (مجهول انگلیسی)

4. شناخت‌افزار کیوبیک (مجهول انگلیسی)

4. شناخت‌افزار کیوبیک (دستگاه تجسم‌پذیر کننده‌ی ساختار و صرف فعل مجهول انگلیسی) برای این‌که ساختار فعل ادراک‌پذیر بشود، بهتر است تا از دستان خود نیز استفاده کنیم. دستان انسان در طول تاریخ حیات، از طریق تبدیل ایده‌های انسان به کار،…

بیشتر بخوانید
1. شناخت‌افزار کتابچه‌ای (انگلیسی)

1. شناخت‌افزار کتابچه‌ای (انگلیسی)

 شناخت‌افزار کتابچه‌ای (تجسم‌پذیر کننده‌ی صرف فعل انگلیسی) ادراک ذهن ما برای ادراکِ چیزی، وارد یک فرایند دو مرحله‌ای می‌شود؛ نخست آن را تجسمِ ‌مفهومی (conceive) کرده و سپس درک  (perceive)می‌کند. طراحی حجمی و قابل لمسِ ساختار فعل برای کمک به…

بیشتر بخوانید
بازگشت به بالا
جستجو